W listopadzie 2010 roku
Rozpoczął się proces inwestycyjny polegający na budowie budynku wielorodzinnego położonego w Koszalinie przy ul. Odrodzenia.

-